Author Archives: admin

นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พ…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วังน้ำเย็นวิชาการ 2565” ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 256…

Read more

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรทักษะทางวิชการ จังหวัดสระแก้ว

คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “เมืองพนัส มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19”

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นักเรียนทำกิจกรรม ECO SCHOOL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

คณะครูและนักเรียนมร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมพีธีไหว้ครู

นักเรียนร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

10/13