Categories
ข่าวสาร

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ได้ดำเนินการพ […]

Categories
ข่าวสาร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขั […]

Categories
ข่าวสาร

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วังน้ำเย็นวิชาการ 2565” ระดับภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งข […]