Category Archives: ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วังน้ำเย็นวิชาการ 2565” ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 256…

Read more

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง โจ๊กภาพปริศนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที…

Read more

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ร่วมแสดงความยินดี กับ นางพัชรี เจริญศรีสุวัฒน์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถานศ…

Read more

3/3