Categories
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู 2566

วันที่ 16 มกรคม 2566 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู

Categories
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256 […]

Categories
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานถวายพานพุ่ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมทักษะวิชาการ จังหวัดสระแก้ว

คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรทักษะทางวิชการ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน ณ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

เมืองพนัส มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “เมืองพนัส มินิ-ฮาล์ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องใ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

ECO SCHOOL

นักเรียนทำกิจกรรม ECO SCHOOL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่ […]

Categories
ภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

คณะครูและนักเรียนมร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยา […]

Categories
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมพีธีไหว้ครู