กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายบุญชัย ทิพยางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางรัฐศรัณย์ ตันบรรลือสุข ผอ.กองการศึกษา และนางพัชรี เจริญศรีสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง

แชร์