วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน ณ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์

แชร์