Categories
ข่าวสาร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี ในท้องถิ่นในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แชร์