แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ รร.เทศบาล 4

แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ รร.เทศบาล 4

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ร่วมแสดงความยินดี กับ นางพัชรี เจริญศรีสุวัฒน์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

แชร์