กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

คระครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

แชร์