วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

แชร์