ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

    
ปีที่เข้าร่วมโครงการ :2558
รหัสโรงเรียน :3020200304
ชื่อสถานศึกษา :เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
โรงเรียนในสังกัด :กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มโรงเรียน :โรงเรียนเทศบาล
เขตพื้นที่การศึกษาที่ :2
ประเภทโรงเรียน :ม.1-ม.3
ที่อยู่ :ถนนบ้านบุ่งคล้า
ตำบล :พนัสนิคม
อำเภอ :พนัสนิคม
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20140
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน :13.457890, 101.181267
อีเมล์ :tessaban4phanat@gmail.com
โทรศัพท์ :038474578
โทรสาร :038474578
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน :2549-05-24